Ga naar de Homepage van Polderosa, vrouwen zingen over de zee
Wie zijn wij
 Diana
 Maaike
 Gees en Wilma
 Emmie
 Petra
 Greet
 Wieke
 Margreet
Waar zingen wij
Waar zongen wij
Cd
Contact